O NAS

Sekcja Poszukiwawczo-Ratownicza OSP Jabłonna powstała dzięki zaangażowaniu kilku osób, związanych ze szkoleniem psów, medycyną ratunkową i strażaków. Naszą misją jest ratowanie życia ludzkiego przy ścisłej współpracy człowieka i psa. Jesteśmy młodą, prężnie rozwijającą się grupą ludzi z pasją. Nasze zespoły (pies, przewodnik psa, nawigator, pomocnik), czynnie uczestniczą w poszukiwaniach osób zaginionych w terenie otwartym, współpracując z policją, strażą pożarną i innymi podmiotami cywilnymi. Prowadzimy również działania edukacyjne, które mają na celu uświadomienie, głównie dzieciom, kim są i jak działają psy ratownicze, jak należy się do nich odnosić oraz jak zachowywać w sytuacji zagubienia. Zajęcia obejmują także profilaktykę pogryzień oraz informacje o podstawowej opiece nad psem. Ciągle podnosząc swoje kwalifikacje, dbamy o jakość i rozwój jednostki.